ALGEMENE VOORWAARDEN


CONTACT

VOOR VRAGEN OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DE WEBSITE,
HET PRIVACYBELEID OF ANDERE VRAGEN KUNT U ONS CONTACTEREN :

PER E-MAIL INFO@MARGAFASHION.BE
PER TELEFOON : ALLE DAGEN (6/7) DOORLOPEND VAN 09.00 TOT 18.00 H
OP HET NUMMER 03/449.93.77
PER FAX : 24/7 OP HET NUMMER 03/448.33.63

PER BRIEF : LEDERWAREN MARGA BVBA
ANTWERPSESTRAAT 2
B-2640 MORTSEL


TER PLAATSE IN ONZE WINKEL/SHOWROOM : LEDERWAREN MARGA
ANTWERPSESTRAAT 2
B-2640 MORTSEL

ONDERNEMINGSNUMMER : BE.0412.622.657


DE HIERNA GENOEMDE ALGEMENE VOORWAARDEN BEHEREN DE OMGANG TUSSEN DE
KLANT EN WWW.SNOWDONIA.BE, WWW.ZOOLIES.BE, WWW.LAPTOPATWORK.BE,
WWW.LACARTELLA.BE, INTERGRAAL EIGENDOM VAN LEDERWAREN MARGA BVBA (HIERNA
"MARGA-WEBWINKEL"). ELK BEZOEK VAN EN EVENTUELE VERKOOP VIA DE "MARGA-WEBWINKEL" VERONDERSTELD DE VOLLEDIGE AANVAARDING ZONDER VOORBEHOUD VAN
ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT. ER IS HEEL VEEL TIJD EN MOEITE VOORAF GEGAAN AAN HET PRESENTEREN, BESCHRIJVEN EN AFBEELDEN VAN DE ARTIKELS DIE TE KOOP OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, MOCHT ER ZICH DESONDANKS DE ZORGVULDIGE PLANNING, PRESENTATIE EN OMSCHRIJVING EEN FOUT OP ONZE SITE BEVINDEN DAN KAN DE "MARGA-WEBWINKEL" HIERVOOR NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN. KLEUREN ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL BINDEND EN KUNNEN ZELFS AFWIJKEN VAN DE STALENPRESENTATIE.


1.PRIJZEN

DE PRIJZEN ZIJN GELDIG OP DE DAG WANNEER ZE GECONSULTEERD WORDEN OP DE
WEBSITE OF VOOR DE GELDIGHEIDSPERIODE INDIEN DEZE VERMELD IS. ALLE PRIJZEN
ZIJN INCLUSIEF BTW, VERPAKKINGSKOSTEN, ADMINISTRATIEVE KOSTEN EN EXCLUSIEF
VERZENDINGSKOSTEN.


2.BESTELLING

DE BESTELLING IS SLECHTS DEFINITIEF WANNEER DEZE BEVESTIGD IS DOOR BETALING
VAN DE VERMELDE PRIJS EN EVENTUELE VERZENDINGSKOSTEN. DE "MARGA-WEBWINKEL"
VERBINDT ZICH ERTOE DE BESTELLING ALSOOK DE GEHELE BETALING
(ONTVANGST) VIA ELEKTRONISCHE WEG TE BEVESTIGEN. BIJ HET PLAATSEN VAN EEN
BESTELLING VERKLAART U VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR UW AANKOOP.


3.LEVERING

DE "MARGA-WEBWINKEL" VERBINDT ZICH ERTOE DE BESTELLING TE LEVEREN 5
WERKDAGEN (ZATERDAG EN ZONDAG NIET INBEGREPEN) NA ONTVANGST VAN BETALING
EN INDIEN ALLE PRODUCTEN VOORRADIG ZIJN. IN GEVAL VAN UITPUTTING (TOTAAL,
GEDEELTELIJK OF TIJDELIJK) VAN DE BESTELDE GOEDEREN ZAL DE "MARGA-WEBWINKEL
U OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE STATUS VAN DE BESTELLING. EVENTUELE
VERTRAGINGEN IN DE LEVERINGEN GEVEN DE KOPER GEEN RECHT OM ZIJN AANKOOP TE
ANNULEREN OF DE GOEDEREN TE WEIGEREN EN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANLEIDING
KUNNEN GEVEN TOT SCHADEVERGOEDING. CONFORM DE WET OP DE
HANDELSPRAKTIJKEN VALT VERLIES EN/OF BESCHADIGING VAN EEN BESTELD PRODUCT
TEN LASTE VAN DE "MARGA-WEBWINKEL". U BENT WEL VERANTWOORDELIJK VOOR HET
NAKIJKEN VAN DE ONTVANGEN GOEDEREN EN BIJ EVENTUELE BESCHADIGING KAN
TERUGBETALING OF VERVANGING ENKEL GESCHIEDEN NA HET ONMIDDELLIJK
TERUGSTUREN BIJ ONTVANGST. BIJ ONDERTEKENING VAN DE ONTVANGSTNOTA
VERKLAART U GENOEGEN TE HEBBEN GENOMEN MET DE ONTVANGEN GOEDEREN EN ZAL
TERUGBETALING OF VERVANGING NIET MEER MOGELIJK ZIJN.


4.TERUGGAVE

CONFORM DE WET OP DE VERKOOP OP AFSTAND HEBT U HET RECHT MEE TE DELEN
DAT U VAN DE AANKOOP AFZIET, ZONDER EEN BOETE TE MOETEN BETALEN EN ZONDER EEN
REDEN TE MOETEN OPGEVEN, BINNE 15 DAGEN VANAF DE DAG DIE VOLGT OP DE
LEVERING DOOR TNT POSTPAKKETSERVICE OF OP HET SLUITEN VAN DE
VERKOOPSOVEREENKOMST. DE KLANT DIENT VIA ELEKTRONISCHE WEG CONTACT OP TE
NEMEN MET DE "MARGA-WEBWINKEL" OM MELDING TE GEVEN VAN DEZE TERUGGAVE,
VERVOLGENS WORDT EEN RETOURBON OPGEMAAKT DIE U EVENEENS VIA
ELEKTRONISCHE WEG ONTVANGT EN ZELF UITPRINT. DE GOEDEREN DIENEN VERVOLGENS
TERUGGESTUURD TE WORDEN BINNEN DE 3 WERKDAGEN. DE LEVERINGSKOSTEN WORDEN
BETAALD DOOR DE "MARGA-WEBWINKEL". DE GOEDEREN DIENEN IN ORIGINELE STAAT,
ONGEBRUIKT (VOOR REISKOFFERS MET ONBESCHADIGDE WIELEN, VOOR HANDTASSEN
MET ORIGINELE VULLING) EN IN DE ORIGINELE VERPAKKING VERSTUURD TE WORDEN
NAAR; LEDERWAREN MARGA, ANTWERPSESTRAAT 2, B-2640 MORTSEL.


5.PRIVACY

DE "MARGA-WEBWINKEL" VERBINDT ZICH ERTOE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ONDER
GEEN ENKLE VOORWAARDE TE GEVEN, TE VERKOPEN OF AF TE STAAN AAN DERDEN EN
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET TE GEBRUIKEN VOOR COMMERCIELE OF
PROMOTIONELE ACTIES. U HEBT TEN ALLEN TIJDE TOEGANG VIA UW
GEBRUIKERSPROFIEL TOT HET GEHEEL VAN DE BESCHIKBARE GEGEVENS OVER U OP DE
"MARGA-WEBWINKEL" TER CONSULTATIE, WIJZIGING OF VERWIJDERING CONFORM DE
WET VAN 8 DECEMBER 1992 TER BESCHERMING VAN HET PRIVE LEVEN. UW
PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN DOOR DE "MARGA-WEBWINKEL" GEBRUIKT IN HET
KADER VAN DE BEVESTIGING, FACTURATIE EN LEVERING VAN UW BESTELLING. BIJ HET
AANMAKEN EN BEHEREN VAN UW GEBRUIKERSPROFIEL BENT U TEN ALLEN TIJDE
VERANTWOORDELIJK VOOR DE CORRECTHEID VAN DE GEGEVENS. IN GEVAL VAN FOUTEN
IN HET ADRES, DE FACTURATIEGEGEVENS EN/OF PERSOONLIJKE GEGEVENS, KAN DE
"MARGA-WEBWINKEL" NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR DE
ONMOGELIJKHEID OM AAN ZIJN VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN (IN GEVAL VAN
LEVERING, RETOUR, NIEUWSBRIEF OF ANDERE BERICHTGEVING). U BENT TEVENS
VERTROUWELIJK VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD EN
HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ONDER 18 JAAR ALLEEN MITS TOESTEMMING VAN OUDERS
EN/OF VOOGD.


7.GARANTIE

GOEDEREN MET GEBREKEN DIE TERECHT ONDER DE GARANTIE VALLEN WORDEN TEN
ALLEN TIJDE GEREPAREERD, GEEN ENKEL PRODUCT WORDT NA AANKOOP VERVANGEN.
ALLE GOEDEREN GENIETEN VAN EEN "TOTALE GARANTIE" ZOALS VERMELD BIJ DE
PRODUCTOMSCHRIJVING
ONDER TOTALE GARANTIE WORDEN ALLE GEBREKEN VERSTAAN ZOALS DAAR ZIJN ;
FABRICAGEFOUTEN, ACCIDENTELE BESCHADIGINGEN DOOR VERKEERD OF ONZORGVULDIG
GEBRUIK VAN UZELF OF DERDEN. ESTETHISCHE BESCHADIGINGEN ZIJN VOLLEDIG
UITGESLOTEN.


8.HERSTELLINGEN

INDIEN TOCH, ONDANKS ONZE STRENGE EISEN QUA MATERIAALGEBRUIK, AFWERKING
EN KWALITEIT UW ARTIKEL DEFECT RAAKT, DAN KAN U DIT VIA ELEKTRONISCHE WEG
MELDEN SAMEN MET EEN KORTE BESCHRIJVING EN EVENTUEEL EEN FOTO IN BIJLAGE
EN DOORSTUREN NAAR REPAIR@MARGAFASHION.BE. EEN HERSTELLINGSBON ZAL
OPGEMAAKT EN TOEGEZONDEN WORDEN VIA E-MAIL. DE "MARGA-WEBWINKEL"
VERBINDT ER ZICH TOE UW ARTIKEL BINNEN DE 14 DAGEN GRATIS TE HERSTELLEN.
ALLEEN ARTIKELEN GEKOCHT VIA DEZE WEBWINKEL EN BINNEN DE VERMELDE
GARANTIETERMIJNEN KOMEN IN AANMERKING VOOR HERSTELLING. DE OPHALING EN
AFLEVERING WORDT GEREGELD DOOR TNT POSTPAKKETSERVICE. EEN DEELNAME IN DE
VERZENDINGSKOST IS BEPAALD OP 5 EURO EN BETAALBAAR NA ONTVANGST VAN HET
HERSTELDE ARTIKEL VIA OVERSCHRIJVING. IN GEVAL VAN TWIJFEL ZAL DE MENING
VAN DE "MARGA-WEBWINKEL" BEPALEND ZIJN. ESTHETISCHE BESCHADIGINGEN
VLEKKEN, SLIJTAGE, HOEKBESCHADIGINGEN EN KRASSEN ZIJN GEEN HERSTELLINGEN !


9.KLACHTEN

KLACHTEN KUNNEN VIA E-MAIL WORDEN INGEDIEND OP KLACHTEN@MARGAFASHION.BE
ZULLEN BINNEN 1 WERKDAG BEHANDELD WORDEN, DE GESCHILLEN AANGAANDE HET
SLUITEN, DE GELDIGHEID, DE INTERPRETATIE OF DE UITVOERING VAN HET
VERKOOPSCONTRACT EN/OF DE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN UITSLUITEND
BEHEERST DOOR HET BELGISCH RECHT EN VALLEN UITSLUITEND ONDER DE
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN VAN HET KANTON ANTWERPEN.


10.AUTEURSRECHTEN

DE VOLLEDIGE INHOUD, TEKSTEN, LOGO'S, PICTOGRAMMEN, WEBLAY-OUT, BEELDEN,
MODELLEN, PRIJSPRESENTATIE, GRAFISCHE VORMGEVING, MERKNAMEN EN
DOMEINNAMEN ZIJN HET BEZIT VAN DE "MARGA-WEBWINKEL" OF HAAR LEVERANCIERS
EN BESCHERMD DOOR BELGISCHE EN INTERNATIONALE AUTEURSRECHTWETTEN.


11.VEILIG BETALEN

BETALEN GEBEURT 100 % VEILIG VIA EEN MEEGELEVERDE OVERSCHRIJVING OP ONZE
ING-REKENING 363-0525438-29 EN KAN EENVOUDIG VIA DE PC HOME BANKING
APPLICATIE VAN UW BANK. NA ONTVANGST VAN UW BETALING, KRIJGT U METEEN EEN
CONFIRMATIE VIA ELEKTRONISCHE WEG, TER BEVESTIGING VAN UW BETALING.


12.LEVERING

DE "MARGA-WEBWINKEL" WERKT MET TNT PAKKETPOSTSERVICE VOOR HET BEZORGEN
VAN UW BESTELLINGEN EN DIT IN GANS BELGIE, NEDERLAND EN LUXEMBURG. IN
BELGIE EN LUXEMBURG WORDT HET PAKKET PERSOONLIJK OVERHANDIGD OP HET
MOMENT DAT DE TREFKANS HET HOOGST IS ; 'S MIDDAGS OF 'S AVONDS, STANDAARD
WORDT HET PAKKET BIJ "GEEN GEHOOR" BIJ DE BUREN AANGEBODEN. ZO KAN U ALS
CONSUMENT EERDER OVER UW PAKKET BESCHIKKEN. BIJ GEEN GEHOOR NOCH BIJ DE
BESTEMMELING NOCH BIJ DE BUREN WORDT EEN KENNISGEVING IN DE BRIEVENBUS
ACHTERGELATEN EN DIT MAXIMAAL 3 KEER, NA DRIE POGINGEN GAAT HET PAKKET IN
RETOUR. BIJ HERVERZENDING VAN DIT PAKKET WORDEN OPNIEUW
VERZENDINGSKOSTEN AANGEREKEND VOLGENS GROOTTE EN GEWICHT. IN NEDERLAND
WORDT HET PAKKET PERSOONLIJK OVERHANDIGD OP PARTICULIERE EN
POSTBUSADRESSEN TUSSEN 09.00 EN 21.30 H, BIJ ZAKELIJKE ADRESSEN TUSSEN 09.00
EN 17.00 H, BIJ "GEEN GEHOOR" OP DAG 1 KAN ER BIJ DE BUREN AANGEBODEN WORDEN,
DE VOLGENDE WERKDAG OF ZATERDAG KAN EEN TWEEDE BEZORGPOGING ZOWEL BIJ U
ALS DE BUREN UITGEVOERD WORDEN, TELKENMALE BIJ "GEEN GEHOOR" ONTVANGT U
EEN KENNISGEVING. INDIEN NA 2 BEZORGPOGINGEN HET PAKKET NIET UITGEREIKT
WERD, WORDT DIT MAXIMAAL 3 WEKEN BEWAARD OP HET AFHAALKANTOOR IN DE
DIRECTE OMGEVING VAN DE GEADRESSEERDE.
ALLE PAKKETTEN ZOWEL IN BELGIE, NEDERLAND EN LUXEMBURG WORDEN AFGELEVERD
TEGEN EEN HANDTEKENING OP DE DISTRIBUTIELIJST (INCLUSIEF DE NAAM IN
BLOKLETTERS) EN DIT VAN MAANDAG TOT ZATERDAG. DE LEVERINGSTERMIJN BEDRAAGT
IN ALLE LANDEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST VAN DE BETALING. DE LEVERINGSKOST
BEDRAAGT VOOR DE VERZENDING VAN 1 ARTIKEL IN ALLE LANDEN 10 EURO, 2 ARTIKELS
VERZENDEN BEDRAAGT 5 EURO EN BIJ 3 ARTIKELS VERZENDEN IS DE LEVERINGSKOST
GRATIS.


13.MARGA-WEBWINKEL FILOSOFIE

DE MARGA-WEBWINKEL IS EEN HANDIG VERLENGSTUK VAN ONZE ZAAK, LEDERWAREN
MARGA, EEN ZAAK MET MEER DAN 60 JAAR ERVARING IN ONTWERP, VERKOOP,
PRODUCTIE EN SERVICE. IN DEZE ZAAK GEEN GROTE EN/OF BEKENDE MERKEN, GEEN
INNOVATIEVE MATERIALEN, GEEN BEKROOND DESIGN MAAR WEL GEDEGEN KWALITEIT,
BETROUWBARE AFWERKING EN CORRECTE KLANTGERICHTE SERVICE EN DIT ALLES IN EEN
TOTAAL VERNIEUWDE WINKEL/SHOWROOM MET EEN OPPERVLAKTE VAN RUIM 160 M2,
ALLE DAGEN TOEGANKELIJK VAN 09.30 TOT 18.00 H, MAANDAGMORGEN EN ZONDAG
GESLOTEN (BEHALVE DEZE "MARGA-WEBWINKEL", 24/7). EEN UNIEK CONCEPT, WANT
DEZE WEBWINKEL STAAT GARANT VOOR TRANSPARANTIE, VERTROUWEN EN CORRECTE
SERVICE. MET DE OPRICHTING VAN DEZE WEBWINKEL WIL LEDERWAREN MARGA HAAR
UNIEK CONCEPT QUA PRIJSZETTING, DOORGEDREVEN KWALITEIT EN RUIME KEUZE VAN
VOORNAMELIJK LEDEREN HANDTASSEN EN REISKOFFERS DUIDELIJK KENBAAR EN
ZICHTBAAR MAKEN IN EEN DYNAMISCH UITSTALRAAM GERICHT OP VLAANDEREN EN
NEDERLAND.


DEZE WEBWINKEL WERD OOK GEOPEND VOOR DIEGENEN DIE VIA HET OPENBAAR
VERVOER (TRAMLIJN 7 EN 15 MET HALTE VOOR DE DEUR) LANGSKWAMEN, OF MET DE
WAGEN IN DE FILE STONDEN, OF TE GEHAAST WAREN, ONZE ZAAK BEZOCHTEN, MAAR
NIET VOORZIEN WAREN OP DE AANKOOP VAN VOORAL EEN REISKOFFER, AAN AL DEZE
POTENTIELE KLANTEN MET INTERNETAANSLUITING, NA EEN LANGE EN INTENSIEVE
VOORBEREIDING ZIEHIER HET RESULTAAT ! INDIEN U SUGGESTIES, AANBEVELINGEN
EN/OF ANDERE OPMERKINGEN ABSOLUUT WIL MEEDELEN, LAAT HET ONS WETEN VIA
INFO@MARGAFASHION,BE OF SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF, DAN LATEN WIJ U
WETEN WAT U ABSOLUUT NIET MAG MISSEN !!